Měsíční Houpačka
místo pro setkávání
 a podporu rodin
Ivančice, Palackého nam. 27

 

Výhody členství
RC Měsíční Houpačka

  • slevy na všechny akce pořádané Měsíční Houpačkou
  • přístup do herny a knihovny centra
    možnost používat internet, multifunkční tiskárnu a kuchyňku v prostorách centra
  • možnost vědomě vytvářet společenství podobně naladěných rodin
  • přístup k nabídkám celorepublikové Sítě mateřských center, vč. bezplatných
  • vzdělávacích seminářů

 

 

 

NÁPLŇ MĚSÍČNÍ HOUPAČKY: Rozvoj harmonického partnerství
Vědomá příprava k mateřství

ABeCeDa MĚSÍČNÍ HOUPAČKY
A aromaterapie, angličtina
B balón, besedy, bubny,

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
RC je sdružením osob převážně matek a otců a jejich rodinných příslušníků

PROVOZNÍ ŘÁD A PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
Vstup do centra je povolen pouze členům, kteří zaplatí členský příspěvek

 

 

 


 

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA

má nové webové stránky

které najdete na doméně

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA

 

RODINNÉ CENTRUM MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, o.s

Bylo založeno jako občanské sdružení aktivními ženami k 16. lednu 2007. Matkou myšlenky je Kateřina Pokorná, známá jako lektorka břišních tanců. Spolu s ní tvoří zakládající trojici Michaela Adamová a Martina Kamenská.

    Našim cílem je vytvořit útulné místo pro setkávání a podporu rodin. Členstvím v rodinném centru chceme podporovat jeho komunitní charakter a aktivní přístup k životu, kdy sami členové jsou spolutvůrci programu. Již kroky od samotného založení občanského sdružení, hledání a zvelebování prostor až po vytvoření smysluplného místa pro společné setkávání skýtají osobní rozvoj všech zúčastněných.